Top Navigation

Magister Vini

Magister Vini

Magister Vini®

De hedendaagse wijnhandel wordt steeds complexer en stelt steeds hogere eisen aan de kennis van ondernemers en hun personeel. Om professionals de gelegenheid te bieden om hun kennis over wijn en hun kennis over de handel in wijn op het hoogste niveau te toetsen is het Examen Magister Vini in het leven geroepen. Na het succesvol afleggen van het examen wordt de titel Magister Vini toegekend. Degene die de titel Magister Vini mag dragen heeft aangetoond alle bedrijfseconomische aspecten van een internationaal opererend bedrijf in de wijnsector te kunnen beheersen.
Voor de organisatie van het Examen Magister Vini hebben het Productschap Wijn en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren de Stichting Magister Vini opgericht. De stichting stelt zich ten doel het (doen) afnemen van examens op niveau 5 van de Stichting Dranken Examens Nederland (SDEN). Het diploma Magister Vini is dus het hoogste Nederlandse professionele wijndiploma. De titel Magister Vini is wettelijk beschermd.
Het bestuur van de Stichting Magister Vini benoemt een examencommissie en ontwikkelt het beleid van de stichting. De examencommissie bestaat uit specialisten uit verschillende disciplines in de wijnwereld zoals de oenologie, de in- en verkoop van wijn, de marketing en de wetgeving. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij het Productschap Wijn.

Welke stappen zijn er te nemen
om Magister Vini te kunnen worden?

Begeleidingstraject Wijnacademie
De Wijnacademie in Maarn biedt bij voldoende deelnemers een viertal modules aan als examenbegeleiding naar het Examen Magister Vini. De modules worden als hoor- en werkcolleges aangeboden. Deze colleges worden gegeven door Magistri Vini en internationale wijndocenten.

Toelating tot Examen Magister Vini 
Voor toelating tot het Examen Magister Vini is kennis op het niveau van SDEN 4 (voor 1 januari 2016 SWEN 4), danwel een gelijkwaardig niveau noodzakelijk. Niet vereist, maar wel aanbevolen is dat u beschikt over een gedegen kennis van de wijnmarkt en dat u de Engelse, Franse en Duitse taal beheerst. Ervaring in de wijnhandel vergroot de kans op het succesvol afleggen van het examen aanzienlijk. Indien u nog niet in het bezit bent van een diploma op SWEN/SDEN 4 niveau, is er de mogelijkheid rechtstreeks deel te nemen aan het examen Vinoloog van de Wijnacademie. Dit kan uitsluitend op voordracht van de examen/toelatingscommissie Magister Vini en tegen nader te bepalen voorwaarden.

Het traject naar de titel
U kunt zich aanmelden voor het examen Magister Vini door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier. De examencommissie beoordeelt vervolgens uw aanmelding.

Het examen Magister Vini Het examen bestaat uit drie delen:
1. De scriptie.
2. Het proeftechnische deel.
3. Het theoretisch schriftelijke deel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Coördinatie begeleidingstraject MV vanuit Wijnacademie

Klazien Vermeer: klazien.vermeer@wijnacademie.nl

Inhoudelijke informatie MV traject vanuit Stichting Magister Vini
Lars Daniëls MV: info@wijnvanlars.nl

Onderdelen van het traject tot Magister Vini

Het schrijven van een scriptie

In overleg met de examencommissie bepaalt u het onderwerp van de scriptie. Daarna wordt ook in overleg met u een scriptiebegeleider aangewezen, die u begeleidt en adviezen geeft. De examencommissie oordeelt of uw scriptie van het gewenste niveau is. 

Het proeftechnische deel

Het proeftechnisch deel beslaat drie modules:

 • Module 1 (P1): witte en rosé wijnen.
 • Module 2 (P2): rode wijnen.
 • Module 3 (P3): mousserende wijnen, dessert- en likeurwijnen en versterkte wijnen.

U moet aan de hand van een blindproeverij per dagdeel 10 tot 12 wijnen kunnen beschrijven. U analyseert de wijnen en beoordeelt de wijnen op de volgende onderdelen:

 • de herkomst van wijn;
 • de gebruikte druivenrassen;
 • de kwaliteit van de wijn;
 • de leeftijd, oogstjaar, rijpheid, ontwikkeling en potentie van de wijn;
 • de commerciële reikwijdte van de wijn;

Het theoretisch schriftelijke deel

Het theoretisch schriftelijke deel omvat 4 onderwerpen verdeeld over 4 modules:

 • Module 1 (T1): wijnbouw.
 • Module 2 (T2): wijnbereiding.
 • Module 3 (T3): markt en marktbewerking.
 • Module 4 (T4): actuele wijnonderwerpen.

De kandidaat krijgt per onderwerp 4 vragen voorgelegd waarvan hij er 3 goed moet beantwoorden.

 

Kosten

De kosten voor het Examen Magister Vini zijn in 2015-2017 als volgt opgebouwd:

 • Kosten begeleiding/examentraining: € 2.600,- (ex. BTW), deze kosten kunt u in zes termijnen voldoen.
 • Examengeld: € 500,- per module, totaal € 2.000,- (ex. BTW ) over twee jaar en vier hele modules.

N.B. leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW. Deze bijdrage wordt uitgekeerd nadat het (volledige) examen is behaald.

magistervini

Aanmelden Magister Vini

U kunt zich schriftelijk aanmelden voor Magister Vini door middel van het aanmeldingsformulier. U kunt zich op ditzelfde formulier tevens aanmelden voor het begeleidingstraject van de Wijnacademie. Na ontvangst van uw aanmelding wordt deze beoordeeld. Binnen vier weken ontvangt u een uitnodiging voor een toelatingsgesprek.

Coördinatie begeleidingstraject MV vanuit Wijnacademie
Klazien Vermeer: klazien.vermeer@wijnacademie.nl
Inhoudelijke informatie MV traject vanuit de Stichting Magister Vini
Lars Daniëls MV: info@wijnvanlars.nl

Aanmelden voor het begeleidingstraject tot Magister Vini

ROOSTER BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN MV:

Het nieuwe begeleidingstraject Magiser Vini start medio oktober 2018. Het rooster van de begeleidingsbijeenkomsten voor dit traject zal binnenkort geplaatst worden. Onderstaand rooster van het traject 2015 – 2017 geeft alvast een inruk van het programma.

De data van de eerste drie bijeenkomsten, in module 1 (P1 proeven witte wijn en rosé en M1 wijnbouw) zijn vastgesteld op:

Maandag 12 oktober 2015:
10:00 uur - ±12:30 uur: eerste training P1 (Frank Jacobs)
±13:15 uur - ± 17:00 uur: eerste presentatie/les M1 Gerhard Horstink: Klimaat en wijnbouw

Maandag 23 november 2015:
10:00 uur - ±12:30 uur: tweede training P1 (Frank Jacobs)
±13:15 uur - ± 17:00 uur: tweede presentatie/les M1 Kees van Leeuwen: Viticultural practicus to enhance wine quality

Maandag 4 januari 2016:
10:00 uur - ±12:30 uur: derde training P1 (Frank Jacobs)
±13:15 uur - ± 17:00 uur: derde presentatie/les M1 Lars Daniëls MV: ampelografie, terroir, bodem en variëtale expressie

Het eerste examen (P1 en M1) zal plaatsvinden eind januari 2016 of begin februari 2016.

3 Trainingsdagen van P2 en M2 (proeven rode wijn en vinificatie) zijn gepland:

Maandag 15 februari 2016
10:00 uur - ±12:30 uur: vierde training P1 (Frank Jacobs)
±13:15 uur - ± 17:00 uur: vierde presentatie/les M2 Prof. Dr. Ulrich Fischer: Fermentation flavours in wine

Maandag 25 april 2016
10:00 uur - ±12:30 uur: vijfde training P1 (Frank Jacobs)
±13:15 uur - ± 17:00 uur: vijfde presentatie/les M2 Karel de Graaf: Vinificatie à la Bourguignonne

Maandag 27 juni 2016
10:00 uur - ±12:30 uur: zesde training P1 (Frank Jacobs)
±13:15 uur - ± 17:00 uur: zesde presentatie/les M2 Gerhard Horstink: exacte onderwerp volgt

M3 markt en marktbewerking:

Maandag 3 oktober 2016:
middagdocent Joris Snelten maandag 23 januari

maandag 23 januari 2017:
Voor ochtendles proeftraining van Udo Göebel middagles van Jacqueline Snoeker:M3, markt en marktbewerking.

13 maart 2017:
Proeftraining Frank Jacobs . ’s Middags Lars Danëls MV en Gerhard Horstink oenoloog: Klimaatverandering in wijnbouw.

29 mei 2017:
’s Ochtends Udo Göebel Proeftraining, ‘s Middags Jamie Goode: The perception of wine: understanding wine tasting.

13-15 juni 2017:
Wijnstudiereis naar de Mosel, Pfalz en Nahe.

Voor het complete programma zie de PDF
Reis MV 2017 complete programma

Pin It on Pinterest

Share This