De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg
Wijnacademie®

Annuleringsvoorwaarden en auteursrechten

Downloads

Annuleringsvoorwaarden

Bij de inschrijving voor de opleiding geldt een bedenktijd van twee weken. Binnen deze twee weken kunt u kosteloos uw inschrijving annuleren. 

Annuleringsvoorwaarden en voorwaarden voor tussentijdse beëindiging:

  • Annuleren tot 2 maanden voor aanvang : verplichting tot 10% van het lesgeld onder aftrek van de kosten nog niet ontvangen boeken en de kaartenmap
  • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: verplichting tot 20% betaling van het lesgeld onder aftrek van de kosten nog niet ontvangen boeken en de kaartenmap
  • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken : verplichting tot 30% betaling van het lesgeld onder aftrek van de kosten nog niet ontvangen boeken en de kaartenmap
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang : verplichting tot betaling van 50% van het lesgeld onder aftrek van de kosten nog niet ontvangen boeken en de kaartenmap
  • Bij tussentijdse beëindiging: Bij tussentijdse beëindiging verplichting tot 50% (als opstartkosten) van het lesgeld plus de kosten van reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was op deze bijeenkomsten.

Deze kosten voor het gevolgde onderwijs zijn naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

Annulering geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.

*deze annuleringsvoorwaarden zijn opgesteld op basis van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen volgens het NRTO en tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond.

Auteursrechten Wijnacademie

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

Privacy reglement | Disclaimer | © 2021 Wijnacademie