Top Navigation

Register Vinoloog

RegisterVinoloog

Register Vinoloog

De titel Vinoloog van De Wijnacademie is gereserveerd voor diegenen die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Alle geslaagde Vinologen van De Wijnacademie die vanaf 2004 het examen behaald hebben, kunnen zich  daarnaast inschrijven in het zogenaamde Vinologenregister. Door inschrijving in het Register krijgen de ingeschrevenen het recht op een tweede titel: ‘Register Vinoloog van De Wijnacademie / RV’. Zij kunnen voor een periode van 10 jaar in het register worden opgenomen. Na 10 jaar moet er opnieuw een examen gedaan worden om in het register te blijven. Met deze eis wordt inhoud gegeven aan de zogenaamde éducation permanente oftewel voortdurende bijscholing. De titel Register Vinoloog staat daarmee borg voor voldoende én geactualiseerde wijnkennis.

 

Op zoek naar bijscholingsmogelijkheden?

De Wijnacademie verzorgt het Nascholingsprogramma ter verlenging van de titel Registervinoloog.

Bekijk hier het Nascholingsprogramma

Pin It on Pinterest

Share This