Top Navigation

Historie

Waar komt Wijnonderwijs vandaan?

De belangstelling voor wijn is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De wijnconsumptie van Nederland is in de laatste dertig jaar verdubbeld. Het voormalige Bedrijfschap Slijters voorzag in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een dreigend tekort aan "wijnkader". Ondernemers en werknemers in de slijtersbranche, maar ook in de horeca moesten meer kennis krijgen om in te kunnen spelen op de toenemende belangstelling van de klant.
 

Oprichting Stichting Slijtersopleidingen

Om dit te bewerkstelligen werd de Stichting Slijtersopleidingen opgericht. Deze stichting was een initiatief dat samen met de belangrijkste partijen uit de branche tot stand kwam. Van de kant van de ondernemers waren de SlijtersUnie, het grootwinkelbedrijf, de importeurs en de horeca betrokken; de FNV en CNV vertegenwoordigden de werknemers. In 1974 realiseerde de Stichting Slijtersopleidingen de eerste echte Vinologenopleiding. Kort daarna werd gestart met de Liquoristenopleiding voor gedistilleerd. Deze opleidingen vormden het begin van het landelijke instituut dat inmiddels wijd en zijd bekend staat als De Wijnacademie.

Vanaf 1 januari 1996 werd er ook opgeleid en geëxamineerd voor het branche erkende Slijtersvakdiploma. Deze opleiding werd opgebouwd uit een viertal modules: het Wijnbrevet, het Gedistilleerdbrevet, het Bierbrevet en het wettelijk verplichte Sociale Hygiëne diploma. Het Wijnbrevet werd toelatingseis voor de Vinologenopleiding en het Gedistilleerdbrevet voor de Liquoristenopleiding.

De heer B. van Zweden

De heer B. van Zweden heeft een grote rol gespeeld in de oprichting van de Wijnacademie.

 

Wat is de Wijnacademie?

De Wijnacademie is hét opleiding- en kenniscentrum voor wijn-gerelateerd onderwijs  in Nederland. 

Vandaag de dag staat De Wijnacademie borg voor een opleidings- en examenprogramma van beginnerscursus tot het allerhoogste professionele niveau. De Wijnacademie biedt de opleidingen tot Vinoloog van de Wijnacademie®, Liquorist® en het opleidingstraject Magister Vini®. Tevens biedt de Wijnacademie de opleidingen Wijnvignet, Wijnoorkonde, Wijnbrevet, Gedistilleerdvignet, Gedistilleerdbrevet en Bierbrevet aan via de "Wijnacademie Aanbevolen docenten". De Wijnacademie neemt de  examens af voor alle drank gerelateerde examens in Nederland (Wijn, Gedistilleerd en Bier). 

Pin It on Pinterest

Share This