Top Navigation

Magister Vini

Magister Vini

Magister Vini®

De hedendaagse wijnhandel wordt steeds complexer en stelt steeds hogere eisen aan de kennis van ondernemers en hun personeel. Om professionals de gelegenheid te bieden om hun kennis over wijn en hun kennis over de handel in wijn op het hoogste niveau te toetsen is het Examen Magister Vini in het leven geroepen. Na het succesvol afleggen van het examen wordt de titel Magister Vini toegekend. Degene die de titel Magister Vini mag dragen heeft aangetoond alle bedrijfseconomische aspecten van een internationaal opererend bedrijf in de wijnsector te kunnen beheersen.
Voor de organisatie van het Examen Magister Vini hebben het Productschap Wijn en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren de Stichting Magister Vini opgericht. De stichting stelt zich ten doel het (doen) afnemen van examens op niveau 5 van de Stichting Dranken Examens Nederland (SDEN). Het diploma Magister Vini is dus het hoogste Nederlandse professionele wijndiploma. De titel Magister Vini is wettelijk beschermd.
Het bestuur van de Stichting Magister Vini benoemt een examencommissie en ontwikkelt het beleid van de stichting. De examencommissie bestaat uit specialisten uit verschillende disciplines in de wijnwereld zoals de oenologie, de in- en verkoop van wijn, de marketing en de wetgeving. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij het Productschap Wijn.

Welke stappen zijn er te nemen
om Magister Vini te kunnen worden?

Begeleidingstraject Wijnacademie
De Wijnacademie in Maarn biedt bij voldoende deelnemers een viertal modules aan als examenbegeleiding naar het Examen Magister Vini. De modules worden als hoor- en werkcolleges aangeboden. Deze colleges worden gegeven door Magistri Vini en internationale wijndocenten.

Toelating tot Examen Magister Vini 
Voor toelating tot het Examen Magister Vini is kennis op het niveau van SDEN 4 (voor 1 januari 2016 SWEN 4), danwel een gelijkwaardig niveau noodzakelijk. Niet vereist, maar wel aanbevolen is dat u beschikt over een gedegen kennis van de wijnmarkt en dat u de Engelse, Franse en Duitse taal beheerst. Ervaring in de wijnhandel vergroot de kans op het succesvol afleggen van het examen aanzienlijk. Indien u nog niet in het bezit bent van een diploma op SWEN/SDEN 4 niveau, is er de mogelijkheid rechtstreeks deel te nemen aan het examen Vinoloog van de Wijnacademie. Dit kan uitsluitend op voordracht van de examen/toelatingscommissie Magister Vini en tegen nader te bepalen voorwaarden.

Het traject naar de titel
U kunt zich aanmelden voor het examen Magister Vini door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier. De examencommissie beoordeelt vervolgens uw aanmelding.

Het examen Magister Vini Het examen bestaat uit drie delen:
1. De scriptie.
2. Het proeftechnische deel.
3. Het theoretisch schriftelijke deel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Coördinatie begeleidingstraject MV vanuit Wijnacademie

Klazien Vermeer: klazien.vermeer@wijnacademie.nl

Inhoudelijke informatie MV traject vanuit Stichting Magister Vini
Lars Daniëls MV: info@wijnvanlars.nl

Onderdelen van het traject tot Magister Vini

Het schrijven van een scriptie

In overleg met de examencommissie bepaalt u het onderwerp van de scriptie. Daarna wordt ook in overleg met u een scriptiebegeleider aangewezen, die u begeleidt en adviezen geeft. De examencommissie oordeelt of uw scriptie van het gewenste niveau is. 

Het proeftechnische deel

Het proeftechnisch deel beslaat drie modules:

 • Module 1 (P1): witte en rosé wijnen.
 • Module 2 (P2): rode wijnen.
 • Module 3 (P3): mousserende wijnen, dessert- en likeurwijnen en versterkte wijnen.

U moet aan de hand van een blindproeverij per dagdeel 10 tot 12 wijnen kunnen beschrijven. U analyseert de wijnen en beoordeelt de wijnen op de volgende onderdelen:

 • de herkomst van wijn;
 • de gebruikte druivenrassen;
 • de kwaliteit van de wijn;
 • de leeftijd, oogstjaar, rijpheid, ontwikkeling en potentie van de wijn;
 • de commerciële reikwijdte van de wijn;

Het theoretisch schriftelijke deel

Het theoretisch schriftelijke deel omvat 4 onderwerpen verdeeld over 4 modules:

 • Module 1 (T1): wijnbouw.
 • Module 2 (T2): wijnbereiding.
 • Module 3 (T3): markt en marktbewerking.
 • Module 4 (T4): actuele wijnonderwerpen.

De kandidaat krijgt per onderwerp 4 vragen voorgelegd waarvan hij er 3 goed moet beantwoorden.

 

Kosten

De kosten voor het Examen Magister Vini zijn in 2015-2017 als volgt opgebouwd:

 • Kosten begeleiding/examentraining: € 2.600,- (ex. BTW), deze kosten kunt u in zes termijnen voldoen.
 • Examengeld: € 500,- per module, totaal € 2.000,- (ex. BTW ) over twee jaar en vier hele modules.

N.B. leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW. Deze bijdrage wordt uitgekeerd nadat het (volledige) examen is behaald.

magistervini

Aanmelden Magister Vini

U kunt zich schriftelijk aanmelden voor Magister Vini door middel van het aanmeldingsformulier. U kunt zich op ditzelfde formulier tevens aanmelden voor het begeleidingstraject van de Wijnacademie. Na ontvangst van uw aanmelding wordt deze beoordeeld. Binnen vier weken ontvangt u een uitnodiging voor een toelatingsgesprek.

Coördinatie begeleidingstraject MV vanuit Wijnacademie
Klazien Vermeer: klazien.vermeer@wijnacademie.nl
Inhoudelijke informatie MV traject vanuit de Stichting Magister Vini
Lars Daniëls MV: info@wijnvanlars.nl

Aanmelden voor het begeleidingstraject tot Magister Vini

ROOSTER BEGELEIDINGSBIJEENKOMSTEN MV:

Het nieuwe begeleidingstraject Magister Vini start 1 oktober 2018.

De data van de eerste drie bijeenkomsten, in module 1 (P1 proeven witte wijn en rosé en M1 wijnbouw) zijn vastgesteld op:

Maandag 1 oktober 2018:
10.00-12.30 uur: Udo Göebel MV met wijnproefkunde P1 (witte wijn en rosé)
13.00-17.00 uur: Kees van Leeuwen voor M1 (wijnbouw)

Maandag 29 oktober 2018:
10.00-12.30 uur: Udo Göebel MV met wijnproefkunde P1 (witte wijn en rosé)
13.00-17.00 uur: Gerhard Horstink M1 (wijnbouw)

maandag 21 januari 2019:
10.00-12.30 uur: Udo Göebel MV met wijnproefkunde P1 (witte wijn en rosé)
13.00-17.00 uur: Lars Daniëls MV voor M1 (wijnbouw)

Het eerste examen (P1 en M1) zal plaatsvinden op dinsdag 5 februari 2019.
P1 in de ochtend.
T1 in de middag.

Module 2:
Maandag 18 februari 2019

Maandag 13 mei 2019

Maandag 1 juli 2019

juni 2020:
Wijnstudiereis naar de Mosel, Pfalz en Nahe.

Docenten die het begeleidingstraject MV verzorgen:

Udo Göebel MV
Lars Daniëls MV
Gerhard Horstink
Prof. Dr. Kees van Leeuwen
Prof. Dr. Ulrich Fischer
Dr. Jamie Goode
Karel de Graaf
Joris Snelten
Jacqueline Snoeker

Pin It on Pinterest

Share This