Top Navigation

Begeleidingstraject Magister Vini

De hedendaagse wijnhandel wordt steeds complexer en stelt steeds hogere eisen aan de kennis van ondernemers en hun personeel. Om professionals de gelegenheid te bieden om hun kennis over wijn en hun kennis over de handel in wijn op het hoogste niveau te toetsen is het Examen Magister Vini in het leven geroepen. Na het succesvol afleggen van het examen wordt de titel Magister Vini toegekend. Degene die de titel Magister Vini mag dragen heeft aangetoond alle bedrijfseconomische aspecten van een internationaal opererend bedrijf in de wijnsector te kunnen beheersen.

Start van de opleiding: 24 september 2018 t/m 29 september 2021
Voor meer informatie over de opleiding: Magister Vini

Deze activiteit is geaccrediteerd voor PE-punten in het KwaliteitsRegister Vinologen (www.registervinoloog.nl)

Pin It on Pinterest

Share This